miniatura
Dodatek 1.
Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidoczniony Garb Pińczowski górujący nad południową częścią miasta. Po prawej stronie Wzgórze Zamkowe oraz Wzgórze św. Anny.

Opracował Mateusz Staniszew, 2018.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 2.
Trójwymiarowy model fragmentu terenu Pińczowa wygenerowany na podstawie danych numerycznych LIDAR z 2011 r. Dobrze uwidocznione Wzgórze Zamkowe i najbliższa okolica. Wyraźnie zaznaczone pozostałości i granice dawnego zespołu zamkowego.

Opracował Mateusz Staniszew, 2018.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 3.
Pierwsza z rycin Erika Jönssona Dahlberga, rok 1657. Zawarta w dziele Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis [...]", 1729 r.

POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 4.
Druga z rycin Erika Jönssona Dahlberga, rok 1657. Zawarta w dziele Samuela Pufendorfa "De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis [...]", 1729 r.

POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 5.
Pierwsza z rycin w wersji roboczej. Rysunek wykonawczy dla miedziorytnika przed dodaniem końcowych detali. Dostępny w dziele Erika Jönssona Dahlberga pt. "Grand Recueil de desseins".

Szwedzka Biblioteka Narodowa (sygnatura: KoB H. Vol. 41:13).
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 6.
Akwarela "Ansicht des Schlosses Pinczow im Kielcer Kreis" autorstwa Emanuela Kratochville von Kronbach z 1799 r.

Własność: Muzeum Narodowe w Kielcach (sygnatura MNKI/GR/2358).
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 7.
Fragment planu miasta Pińczowa z ok. 1773/80 r.

Pełny plan jest dostępny w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (sygnatura: AGAD, Zb. Kart. 77 – 9).
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 8.
Fragment planu miasta Pińczowa z 1825r.

Pełny plan jest dostępny w Bibliotece Narodowej (sygnatura: ZZK 23 513).
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 9.
Ilustracja Antoniego Oleszczyńskiego, zawarta w dziele Leonarda Chodźko "La Pologne Historique Litteraire Monumentale", 1839-42. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.

POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 10.
Ilustracja Kajetana Wincentego Kielisińskiego z 1841 r. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.

POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 11.
Cynkografia Banku Polskiego z 1847 r., autor nieznany. Należy zaznaczyć, że powstała ona już dawno po rozbiórce zamku, a pierwowzorem była rycina Dahlberga.

POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 12.
Poglądowa wizualizacja ukazująca możliwy wygląd pierwszego zamku murowanego istniejącego do 1424 r.

Opracował Mateusz Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 13.
Powyższa makieta przedstawia możliwy wygląd za czasów Oleśnickich. Została wykonana wg rekonstrukcji A. Miłobędzkiego po pracach badawczych w latach 1960-62. Dostępna w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 14.
Powyższa makieta powstała po wykonanych badaniach archeologicznych w latach 2003-2006. Przedstawia ona wariant ewentualnej rekonstrukcji zamku. Makieta znajduje się w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 15.
Jeden z zamkowych detali architektonicznych, pozyskany w trakcie prac archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w 2005 r.

Zdjęcie dzięki uprzejmości jednego z członków ekipy badawczej, pana mgr Jerzego Sikory.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 16.
Wnętrze i fundamenty północno-wschodniej wieży, zwanej „głodomorną”. Wyniki prac archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego z 2005 r.

Zdjęcie dzięki uprzejmości jednego z członków ekipy badawczej, pana mgr Jerzego Sikory.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 17.
Plan zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Pińczowa". Plan pojawił się pod koniec 2016 r. jako jeden z punktów sondy, w której mieszkańcy mogli zdecydować, który z przedstawionych w niej projektów będzie realizowany w pierwszej kolejności.

Źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pińczowie (www.pinczow.com.pl).
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 18.
Baszta ogrodowa (pawilon) znajdująca się na terenie obecnego Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie na ul. Nowy Świat 2. Dawniej należąca do zamkowego ogrodu włoskiego.

Fot. Mateusz Staniszew, 21.10.2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 19.
Fragmenty jednego z zamkowych portali wmurowane w kamienicę przy ul. Piłsudskiego 9 w Pińczowie.

Fot. Mateusz Staniszew, 29.09.2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 20.
Wzgórze Zamkowe od strony południowej, stan na maj 2018 r. W okresie wegetacji wzgórze jest bujnie porośnięte roślinnością. Południowa skarpa jest ledwo widoczna, a zarys samego wzgórza skrytego pod drzewami jest trudny do odczytania. Sytuacja wygląda lepiej w okresie jesienno-zimowym.

Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ
miniatura
Dodatek 21.
Wzgórze Zamkowe od strony południowej, stan na grudzień 2018 r. W okresie jesienno-zimowym, mimo zarośli, daje się odczytać zarys wzgórza. Widoczna jest również skarpa, choć cześciowo zasypana i otoczona roślinnością.

Fot. Mateusz Staniszew, 2018 r.
POWIĘKSZ