Poniżej przedstawiam chronologiczną listę materiałów źródłowych, z których korzystałem w większym lub mniejszym stopniu podczas pracy nad niniejszym Projektem. Tym samym polecam ją osobom, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o Pińczowskim Zespole Zamkowym. Wiele z tych źródeł dostępnych jest w Internecie w formie cyfrowej, część jedynie w antykwariatach, muzeach i archiwach. Niektóre materiały z poniższej listy znajdziesz w zakładce DODATKI.

ozdobnik

punkt1611 r.

Szymon Pistorius
„Wizerunek Łaźni Pińczowskiej”
(Dziennik Wileński. Historya i Literatura, 1829, t. 8)

punkt1657 r.

Dwie ryciny Erika Jönssona Dahlbergha zawarte w dziele Samuela Pufendorfa
„De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege Gestis [...]”, 1729 r.

Utworzone w czasie Potopu szwedzkiego, ukazują pińczowski zamek z dwóch stron. Bogactwo szczegółów można odkryć dzięki cyfrowym wersjom w dużej rozdzielczości.

punkt1769 r.

„Inwentarz Klucza Pińczowskiego”

Bardzo obszerny dokument z czasów kiedy cały zespół zamkowy jeszcze istniał. Sporządzający go skryba przechodząc przez cały kompleks tworzy dokładny opis. Dokument pozwala zorientować się w ułożeniu i przeznaczeniu zamkowych komnat, korytarzy, dziedzińców i oficyn, a także poznać wiele architektonicznych detali. W inwentarzu znajduje się opis nie tylko zamkowego kompleksu, ale również reszty Pińczowa (m. in. Browar i Młyny) oraz okolic.

punkt1773/80 r.

Plan miasta Pińczowa
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, sygnatura AGAD, Zb. Kart. 77 – 9)

Utworzony gdy zespół zamkowy jeszcze istniał. Można zorientować się nie tylko w układzie całego zespołu ale również okolicznych domów, budowli i murów.

punkt1799 r.

„Ansicht des Schlosses Pinczow im Kielcer Kreis”
Akwarela autorstwa Emanuela Kratochville von Kronbach.
(własność: Muzeum Narodowe w Kielcach, sygnatura MNKI/GR/2358)

Mniej znany niż ryciny Dahlberga i nieco trudniej dostępny. Na rysunku widzimy fragment zamku już znacznie rozebrany, a także mury przy których dostrzec można wzmacniające je skarpy. Widać też fragment jednej z czworobocznych baszt i wejście do ogrodu. W tle kaplica św. Anny.

punkt1895 r.

„Plan Miasta Prywatnego Pińczowa”

punkt1927 r.

Jan Wiśniewski
„Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem”
(Druk szkoły rzem. w Marjówce, 1927)

Bardzo interesująca publikacja, z mnóstwem informacji i ciekawostek na temat historii Pińczowa, zamku, szczegółowych wydarzeń i życia mieszkańców z tamtego okresu.

punkt1968 r.

Adam Miłobędzki
„Zamek w Pińczowie za Myszkowskich. U początków nowożytnej rezydencji w Polsce.”
(Sarmatia Artistica, Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Władysława Tomkiewicza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe)

Jedna z pozycji kluczowych zawierająca wyniki prac badań archeologicznych pod kierownictwem Adama Miłobędzkiego i Janusza Kuczyńskiego z lat 1960-62. Znajduje się tam m. in. reprodukcja wspomnianego planu Pińczowa z 1773/80 i rysunku Kronbacha.

punkt1968 r.

Janusz Kuczyński
„Wyniki badań dawnego zespołu zamkowego w Pińczowie”
(Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 5)

punkt1969 r.

Andrzej Fischinger
„Santi Gucci – architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku”
(Ministerstwo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Kraków 1969)

punkt1973 r.

Jerzy Z. Łoziński
„Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620”
(Państwowe Wydawnictwo Naukowe)

punkt2003 r.

Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm
„Leksykon Zamków w Polsce”
(Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012 r.)

punkt2005 r.

Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Jerzy Sikora
„Sprawozdanie z badań zamku w Pińczowie w 2005 roku”
(Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne X/2006-2007)

punkt2010 r.

Leszek Kajzer
„Między Chęcinami a Pińczowiem, czyli o nowych badaniach obu warowni”
(Klio viae et invia, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010)

punkt2011 r.

Numeryczny model rzeźby terenu (M-34-54-A-c-3-1, M-34-54-A-c-3-2)
(Główny Urząd Geodezji i Kartografii)

punkt2012 r.

Waldemar Gliński
„Co wiemy, a czego nie wiemy na temat zamku w Pińczowie”
(XVI Pińczowskie Spotkania Historyczne, Pińczów 2012)

punkt2015 r.

Aleksander Stankiewicz
„Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego Myszkowskiego w Pińczowie”
(Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Modus. Prace z historii sztuki”)