Powyższa makieta przedstawia możliwy wygląd za czasów Oleśnickich. Została wykonana wg rekonstrukcji A. Miłobędzkiego po pracach badawczych w latach 1960-62. Dostępna w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Fot. Aleksander Staniszew, 2018 r.